Tomtegrenser

Til medlemmer som er berørt eller vil undersøke om de er berørt av sak om eiendomsgrenser:

Følg denne linken for å komme til offisielle kart fra Trondheim kommune:

  • Tast inn din adresse
  • Du får hjelpetekst til knappene øverst i bildet ved å peke på dem
  • Trykk «Zoom boks» for å forstørre visningen av din eiendom ved å markere området du vil se
  • Trykk deretter «Lineær måling» for å vise lengen på et område, for eksempel fra husveggen til tomtegrensen