Tomtegrenser

Til alle medlemmer som er berørt eller vil undersøke om de er berørt av sak om eiendomsgrenser

Følg denne linken for å komme til offisielle kart fra Trondheim kommune

Der taster du inn din adresse

Du får hjelpetekst til knappene øverst i bildet ved å peke på dem

Trykk «Zoom boks» for å forstørre visningen av din eiendom ved å markere området du vil se

Trykk deretter «Lineær måling» for å vise lengen på et område, for eksempel fra husveggen til tomtegrensen