Nøkler og portåpnere

Garasjeportåpnere:

Garasjeportåpnere bestilles direkte fra ASSA ABLOY:
Tlf: 22655450
Mail: info.no.entrance@assaabloy.com

Nye fjernkontroller til garasjeportene må programmeres før de tas i bruk. Ta kontakt med garasjeansvarlig i den garasjen det gjelder for å få programmert fjernkontrollen.

Systemnøkler:

Systemnøkkel #FunksjonDisponeres av
K1Alle låserStyret + elektriker
K4GrendehusetGrendehusansvarlig
K6Garasje 1+bodarealerMedlemmer garasje 1
K7Garasje 2+bodarealerMedlemmer garasje 2
K8
K9VentilasjonGarasjeansvarlige
K10VeibommerDriftsavtale
Digital låsGrendehusetGrendehusansvarlig

Ny eller ekstra systemnøkkel kan bestilles av styret via kontaktskjema, og har en kostnad på 500 kroner pr nøkkel.