Nøkler og portåpnere

Garasjeportåpnere:

Garasjeportåpnere kan bestilles på mail til: lars@ligaard.net

Skriv Kroppanmarka grendalag for å få rabatterte priser.

Oversikten over ulike håndsendere finner du her:

https://urldefense.com/v3/__https://www.ligaard.net/garasjeport/fjernkontroll-tilbehor/fjernkontroll__;!!JQJPK_PmMYQ!5WvqsHd22d6Bv3Nbe36X4z76jGi5O_k37sG8U1i-6zi3bHnh-9LpEV8tmDg1mS9bs5GEWqdUluZsZBdtY-VEjo3LnZRVsw$

Nye fjernkontroller til garasjeportene må programmeres før de tas i bruk. Ta kontakt med garasjeansvarlig i den garasjen det gjelder for å få programmert fjernkontrollen.

Systemnøkler:

Systemnøkkel #FunksjonDisponeres av
K1Alle låserStyret + elektriker
K4GrendehusetGrendehusansvarlig
K6Garasje 1+bodarealerMedlemmer garasje 1
K7Garasje 2+bodarealerMedlemmer garasje 2
K8
K9VentilasjonGarasjeansvarlige
K10VeibommerDriftsavtale
Digital låsGrendehusetGrendehusansvarlig

Ny eller ekstra systemnøkkel kan bestilles av styret via kontaktskjema, og har en kostnad på 500 kroner pr nøkkel.