Systemnøkler

Systemnøkkel #FunksjonDisponeres av
K1Alle låserStyret + elektriker
K4GrendehusetGrendehusansvarlig
K6Garasje 1+bodarealerMedlemmer garasje 1
K7Garasje 2+bodarealerMedlemmer garasje 2
K8
K9VentilasjonGarasjeansvarlige
K10VeibommerDriftsavtale


Ny eller ekstra systemnøkkel kan bestilles av styret via kontaktskjema, og har en kostnad på 500 kroner pr nøkkel.