Nøkler og portåpnere

Garasjeportåpnere:

Garasjeportåpnere kan bestilles på mail til: lars@ligaard.net eller ta kontakt med styret på E-post: styret@kroppanmarka.no

Det er denne port åpneren som gjelder for programmering.

https://www.ligaard.net/hormann-handsender-hs-4-bs-svart-struktur

Nye fjernkontroller til garasjeportene må programmeres før de tas i bruk. Ta kontakt med garasjeansvarlig i den garasjen det gjelder for å få programmert fjernkontrollen.

Garasjeport nr 2 kan åpnes med de nyeste portåpnerne fra Hørmann og ved hjelp av GSM løsning levert av Parqio som gjør det mulig å åpne porten ved å ringe til et telefonnummer eller bruke en app for å åpne porten. For å få tilgang til løsningen fra Parqio må man sende epost til styret@kroppanmarka.no og oppgi navn, adresse og telefonnummer til de som skal ha tilgang.

Systemnøkler:

Systemnøkkel #FunksjonDisponeres av
K1Alle låserStyret + elektriker
K4GrendehusetGrendehusansvarlig
K6Garasje 1+bodarealerMedlemmer garasje 1
K7Garasje 2+bodarealerMedlemmer garasje 2
K8
K9VentilasjonGarasjeansvarlige
K10VeibommerDriftsavtale
Digital låsGrendehusetGrendehusansvarlig

Ny eller ekstra systemnøkkel kan bestilles av styret via kontaktskjema, og har en kostnad på 500 kroner pr nøkkel.