Skole

Skolen i Kroppanmarka heter Okstad skole, og har elever fra 1. til 4. klassetrinn. Fra 5. klassetrinn forflyttes elevene til Sjetne skole for å fullfører sitt tiårige skoleløp i Trondheim kommune. Skolen er inne i en utbyggingsprosess, og fra høsten 2020 vil skolen ha elever fra 1. til 7. trinn.

Mer informasjon om Okstad skole finner du her