Skole

Skolen i Kroppanmarka heter Okstad skole, og har elever fra 1. til 7. klassetrinn. Fra 8. klassetrinn forflyttes elevene til Sjetne skole for å fullføre sitt tiårige skoleløp i Trondheim kommune.

Mer informasjon om Okstad skole finner du her