Regler

Følgende regler gjelder for utleie av grendehuset:

Det er plass til omtrent 40 personer i selskap. Det går enda flere i møte.
Internett/WIFI er tilgjengelig.
Grendehuset er renovert utvendig og innvendig 2016/17.

Grendehuset kan leies ut til møtevirksomhet, bursdager, barneselskap, konfirmasjoner etc. fram til kl 23.00.
For øvrige arrangementer må det sendes skriftlig forespørsel til grendehusansvarlig senest 14 dager før arrangementet skal avholdes. Forespørselen skal inneholde bl.a. opplysninger om type arrangement, antall personer og tidspunkt for avslutning. Årsaken til disse reglene er at grendehuset finnes midt i boområdet vårt og at det er veldig lytt til naboene.

Rengjøring av lokalet etter bruk kan utføres av leietaker eller bestilles fra grendehusansvarlig.