Postkasser

Alle postkasser i Kroppanmarka er kjøpt og eies av grendelaget og er montert på grendelagets eiendom. Det er derfor ikke anledning til å ta med seg postkassen når man flytter, heller ikke å skifte ut postkassen til en annen størrelse eller en annen type.