Post- og fakturaadresse

Kroppanmarka Grendelag BA

v/ TOBB Eiendomsforvaltning AS
c/o Fakturamottak
Postboks 4393 Vika
8608 Mo i Rana

Org nr  975 828 808

Faktura på epost

Du kan sende faktura på e-post til 4393@invoicecenter.net. Eposten må inneholde:

  • E-posten skal inneholde 1 stk vedlegg
  • Vedlegget skal tilsvare 1 stk faktura (Gjerne flere sider)
  • Vedlegget skal være av type .pdf eller av type .tif ( Også multitif)
  • Maks størrelse på vedlegget er 2 MB
  • Eventuelle meldinger i e-posten blir ikke lest»