Parkeringsregler

Parkeringsregler Kroppanmarka Grendelag

Generalforsamlingen ble 23. mai 2019 forelagt styrets innstilling til etablering av ny parkeringsordning ved bruk av SmartOblat. I innstillingen ble det vist til at alle må registrere sine biler, og at boeenheter med 2 biler kan parkere èn bil utendørs, og registrere et spesifisert antall besøkende for 24 timer.

Generalforsamlingen ga styret fullmakt til å etablere en ny parkeringsordning ved bruk av SmartOblat. Styret fikk også mandat til å utarbeide nærmere regler for best mulig utnyttelse av parkeringsarealet ute.

Mer informasjon om ordningen finnes på denne siden.

I tråd med generalforsamlingens vedtak har styret besluttet at

 1. På Kroppanmarka Grendelags parkeringsplasser er det kun tillatt å parkere personbiler.

 2. Hver boenhet skal benytte garasjen som fast parkering for bil nr 1.

 3. Har boenheten en bil nr 2, kan denne tildeles tillatelse for parkering ute, men da uten garanti for plass, selv om denne parkeres fast ute.

 4. Det er ikke tillat å ha samme bil registrert både i garasje og fast ute. I slike tilfeller vil tillatelse ute slettes uten varsel.

 5. Har boenheten 2 biler, er det eiers ansvar at bilen har riktig tillatelse for parkeringen.

 6. Hver boenhet gis mulighet for 2 gjesteparkeringer, uavhengig av om de har egen bil. Gjesteparkeringen gjelder for 24 timer og kan fornyes.

  Denne kan ikke benyttes for parkering av egne biler eller andre beboeres biler.
  Det er den som mottar besøk som må registrere bilens registreringsnummer.

 7. Håndverkere som må ha arbeidsbilen i området, kan enten registreres som gjest, eller dersom arbeidet er over lengre tid, tildeles en tidsbegrenset midlertidig tillatelse for bil. Midlertidig tillatelse tildeles ved henvendelse til styret med navn på firma og registreringsnummer på bil, samt varighet.

 8. Scootere, mopeder, ATV og motorsykler må parkeres på egen tomt.

 9. Hengere, bobiler og campingvogner må parkeres utenfor Kroppanmarka Grendelag.

  Besøkende med bobil og campingvogner bør gjøres oppmerksom på at det er svært vanskelig og begrenset parkeringsmulighet her.

Ved brudd på reglene over, vil styret uten forvarsel trekke tilbake tillatelser. Det samme gjelder ved misbruk av systemet, som å registrere kun bil utendørs og ikke i garasje, eller å ha registrert samme bil både ute og inne.

Trondheim Parkering er håndhever av ordningen, og står for alt av kontroller og eventuell bøtelegging.

Styret

09.09.19