Parkering og garasjer

Kroppanmarka Grendelag har to parkeringsgarasjer.

Garasje 1 ligger i vest, nærmest Rema 1000
Garasje 2 ligger i østre delen av Kroppanmarka.

Betegnelse på garasjeoversikt
Oversikt over garasjer


For å bestille ladepunkt for elbil, se følgende dokumenter:

Elbilprosjektet – Avtale om bruk av ladepunkt for el- og hybridbil.pdf
Elbilprosjektet – Kroppanmarka Grendelag Bestillingsskjema ladestasjon elbil – rev B.pdf

Trenger du garasjeportåpnere, kan disse bestilles direkte fra ASSA ABLOY.

Tlf: 22655450
Mail: info.no.entrance@assaabloy.com

Nye fjernkontroller til garasjeportene må programmeres før de tas i bruk. Ta kontakt med garasjeansvarlig i den garasjen det gjelder for å få programmert fjernkontrollen.