Parkering og garasjer

Kroppanmarka Grendelag har to parkeringsgarasjer.

Garasje 1 ligger i vest, nærmest Rema 1000
Garasje 2 ligger i østre delen av Kroppanmarka.

Innstruks garasjeansvarlig
Betegnelse på garasjeoversikt
Oversikt over garasjer


For å bestille ladepunkt for elbil, se følgende dokumenter:

Trenger du garasjeportåpnere, kan disse bestilles direkte fra ASSA ABLOY.

Tlf: 22655450
Mail: info.no.entrance@assaabloy.com

Nye fjernkontroller til garasjeportene må programmeres før de tas i bruk. Ta kontakt med garasjeansvarlig i den garasjen det gjelder for å få programmert fjernkontrollen.

Informasjon om el-bil lading:

https://www.kroppanmarka.no/wp-content/uploads/Brukerveiledning-for-Garo-GLB-ladeboks.pdf