Organisasjonsform

Kroppanmarka Grendelag BA (KMGL), org nr 975828808, er et eiendomsselskap som ivaretar ansvar på vegne av medlemmene for fellesarealet gnr 319 bnr 31 som eies av selskapet, herunder grendehuset i Kroppanmarka 189 og 190 innendørs parkeringsplasser fordelt på 3 anlegg.

I disse områdene eier og vedlikeholder KMGL all infrastruktur, herunder vann, avløp, strøm, veier, lekeplasser og parkanlegg, boder, parkeringsplasser og tilkomstarealer til garasjer. Totalt ca 18 000 m2 pluss garasjer.

Se kart over fellesarealer her – Situasjonskart 2019

KMGL er feilaktig organisert som BA, et samvirkeforetak. Denne organisasjonsformen opphørte 1.1.2008 med 5 års overgangstid. KMGL vil derfor i fremtiden endre organisasjonsform, trolig til sameie eller forening.