Organisasjonsform

Kroppanmarka Grendelag BA (KMGL) har organisasjonsnummer 975828808

KMGL eier gnr 319 bnr 31, grendehuset i Kroppanmarka 189 og 190 innendørs parkeringsplasser fordelt på 3 anlegg.

Se kart over fellesarealer her – Situasjonskart 2019

I disse områdene eier og vedlikeholder KMGL all infrastruktur, herunder vann, avløp, strøm, veier, lekeplasser og parkanlegg, boder, parkeringsplasser og tillkomstarealer til garasjer.

KMGL er feilaktig organisert som BA, et samvirkeforetak. Denne organisasjonsformen opphørte 1.1.2008 med 5 års overgangstid. KMGL vil derfor i fremtiden endre organisasjonsform, trolig til sameie eller forening.