Leie av ekstra garasjeplass

Kroppanmarka Grendelag har 190 innendørs biloppstillingsplasser, en til hver husstand pluss 2 ekstra. De ekstra plassene er mindre plasser som ikke egner seg for parkering av alle typer personbiler. Plassene leies ut for 350,-/mnd og indeksreguleres fra 2021.

Det er bare medlemmer i Kroppanmarka Grendelag som kan søke om å leie plassene. Plassene som leies ut er G2.Ø.V24 og G2.I.V01 i garasje 2. Vi benytter standardkontrakter utarbeidet av Huseiernes Landsforbund til formålet. Avtalene har 1 års løpetid.

Interesserte sender epost til styret@kroppanmarka.no med navn, telefonnummer og husnummer innen 1. oktober for å leie garasjeplass påfølgende år. Skriv GARASJELEIE i emnefeltet.