Lader for el- og hybridbil

Beslutningen om å investere i infrastruktur i Kroppanmarka Grendelag (KMGL) for lading av elbil ble tatt på ekstraordinær generalforsamling 22. august 2018. 

Infrastruktur for ladere er installert i garasjene, men den enkelte beboer som ønsker ladepunkt for elbil installert på sin parkeringsplass må selv kjøpe dette. 

KMGL har for tiden avtale med Jølle & Kristensen AS (JKAS) om leveranse og installasjon av ladere. Det er avgjørende at alle innkjøp av ladere er kompatibel med den infrastrukturen som er installert samt at muligheten for rasjonell administrasjon i fremtiden ivaretas. Dette ekskluderer dessverre muligheten for at hver beboer velger sin egen løsning for lader. 

Laderne som leveres er av merket GARO og leveres med innebygget strømmåler som rapporterer forbruk via WiFi der forretningsfører kan hente nødvendig informasjon for å fakturere forbruk. I tillegg kan den enkelte bruker følge sin lading og sitt strømforbruk via GAROs webbaserte system G-Cloud.

Strømprisen følger til enhver tid innkjøpsprisen til KMGL uten påslag. Strømleverandør pt. er TrøndelagKraft/Tensio, og innkjøpsprisen er TOBB Spotpris, dvs. flytende. For elektrisitetsforbruket opprettes det a-konto trekk på 900,- hvert kvartal (dette følger faktureringen av medlemskontingenten), og avregnes ved årsslutt mot strømkostnaden.

Slik bestilles ladepunkt for elbil i garasjeanlegget:

1. Send en søknad til styret på e-post om å få opprette ladepunkt ved å bruke dette skjemaet:

2. Send bestilling til installatør ved å bruke dette skjemaet:

Informasjon om el-bil lading:

Brukerveiledning for elbillader:
https://www.kroppanmarka.no/wp-content/uploads/Brukerveiledning-for-Garo-GLB-ladeboks.pdf