Kontaktpersoner

Styret:

Send epost til styret@kroppanmarka.no eller benytt kontaktskjemaet, så når du hele styret.

Styreleder
Jacob Høyen, Kroppanmarka 38.

Styremedlemmer

Torbjørn Sandvik, Kroppanmarka 100: Parkering, HMS og nøkler

Reidar Aarhaug, Kroppanmarka 72: El-anlegg, elbil-anlegg og rørfornying

Tor Georg Mediaa, Kroppanmarka 203: Brøyting, strøing og andre serviceavtaler

Stine Andresen, Kroppanmarka 185: Digital ansvarlig

Andre verv i Grendelaget

Grendehusansvarlig:
Kine Selnes Mediaa
grendehus@kroppanmarka.no
mobil: 928 95 375

Garasjeansvarlig, garasje I:
Morten Andersen
Kroppanmarka 12
garasje1@kroppanmarka.no
mobil: 997 12 584

Garasjeansvarlig, garasje II:
Roy Arne Asla
Kroppanmarka 78 F
garasje2@kroppanmarka.no
mobil: 901 31 102

Valgkomite:
Halvor Holder
Kroppanmarka 171

Mari Kosberg
Kroppanmarka 28

Tunleder, tun 1:
Krister Oddøy, Kroppanmarka 30

Tunleder, tun 2:
Jannike Granamo, Kroppanmarka 71

Tunleder, tun 3:
Camilla Lorentsen, Kroppanmarka 72

Tunleder, tun 4:
John Herland, Kroppanmarka 86

Tunleder, tun 5:
Lars Johansen, Kroppanmarka 151