Grendelagsavgift

Grendelagsavgift pr år utgjør kr 12.360,-

Det betales kr 3.576 i kvartalet – 4 innbetalinger hvert år:

1. januar,
1. april,
1. juli og
1. oktober.

Grendelagsavgift dekker drift, vedlikehold og forsikring av felles eiendom som garasjer, veier, parker og grendehus.

Grendelagsavgiften ble sist endret på ekstraordinær generalforsamling i februar 2020.