Grendelagsavgift

Grendelagsavgift pr. år utgjør kr 16.910- fra. 01.01.24 Grendelagsavgiften og grendelagets budsjett fastsettes av generalforsamlingen, basert på styrets forslag.

Det betales kr 4228,- i kvartalet – 4 innbetalinger hvert år:

1. januar,
1. april,
1. juli og
1. oktober.

Grendelagsavgiften dekker drift, vedlikehold og forsikring av felles eiendom som garasjer, veier, parker og grendehus, samt nedbetaling av fellesgjeld knyttet til asfaltering av adkomstveier. Lånet tilknyttet asfaltering forventes å være nedbetalt 30.12.2029.

I tillegg faktureres det 900 kr pr. måned til a-konto for de som har etablert el-billading på sin garasjeplass.

For mer informasjon om grendelagsavgiften, se Min Side på tobb.no og innkalling til ordinær generalforsamling.