Grendelagsavgift

Grendelagsavgift pr år utgjør kr 14.676,- pr. 17.09.20.

Det betales kr 3.669 i kvartalet – 4 innbetalinger hvert år:

1. januar,
1. april,
1. juli og
1. oktober.

Grendelagsavgift dekker drift, vedlikehold og forsikring av felles eiendom som garasjer, veier, parker og grendehus.

I tillegg faktureres det 900kr pr. måned til a-konto for de som har etablert el-billading på sin garasjeplass.

Grendelagsavgiften ble sist endret på Generalforsamling i juni 2020.