Om garasjene

Garasje 1 ligger i vest, nærmest Rema 1000.
Garasje 2 ligger i østre delen av Kroppanmarka.
Betegnelse på garasjeoversikt
Oversikt over garasjer

Garasjeportåpnere:

Garasjeportåpnere bestilles direkte fra ASSA ABLOY:
Tlf: 22655450
Mail: info.no.entrance@assaabloy.com

Nye fjernkontroller til garasjeportene må programmeres før de tas i bruk. Ta kontakt med garasjeansvarlig i den garasjen det gjelder for å få programmert fjernkontrollen.

Leie av ekstra garasjeplass:

Kroppanmarka Grendelag har 190 innendørs biloppstillingsplasser, en til hver husstand pluss 2 ekstra. De ekstra plassene er mindre plasser som ikke egner seg for parkering av alle typer personbiler. Plassene leies ut for 412,-/mnd (2021) og leieprisen indeksreguleres 1. januar hvert år.

Det er bare medlemmer i Kroppanmarka Grendelag som kan søke om å leie plassene. Plassene som leies ut er G2.Ø.V24 og G2.I.V01 i garasje 2. Vi benytter standardkontrakter utarbeidet av Huseiernes Landsforbund til formålet. Avtalene har 1 års løpetid.

Interesserte sender epost til styret@kroppanmarka.no med navn, telefonnummer og husnummer innen 1. oktober for å leie garasjeplass påfølgende år. Skriv GARASJELEIE i emnefeltet.