Filarkiv

Arkiv over filer fra det gamle nettstedet

Dugnad:

Høstdugnad-22.10.2018
Dugnad-Kroppanmarka-2013


Elbilprosjekt:

Elbilprosjektet-Avtale-om-bruk-av-ladepunkt-for-el-og-hybridbil
Elbilprosjektet-Fremdriftsplan
Elbilprosjektet-Garasje-soneinndeling
Elbilprosjektet-Informasjon-om-kjøp-og-drift-av-ladere-for-el-og-hybridbiler
Elbilprosjektet-Kroppanmarka-Grendelag-Bestillingsskjema-ladestasjon-elbil-rev-B


Generalforsamling:

Budsjett-2008
Innkalling-til-ekstraordinær-generalforsamling-24.11.2008
Innkalling-til-infomøte-angående-garasjeprosjektet-09.04.2015
Innkalling-til-ekstraordinær-generalforsamling-06.04.2017
Innkalling-til-ekstraordinær-generalforsamling-07.11.2017
Innkalling-til-ekstraordinær-generalforsamling-22.08.2018
Innkalling-til-ekstraordinær-generalforsamling-05.06.2018
Innkalling-til-ekstraordinær-generalforsamling-06.02.2019
Innkalling-til-ordinær-generalforsamling-03.04.2008
Innkalling-til-ordinær-generalforsamling-26.03.2009
Innkalling-til-ordinær-generalforsamling-25.03.2010
Innkalling-til-ordinær-generalforsamling-24.03.2011
Innkalling-til-ordinær-generalforsamling-21.03.2012
Innkalling-til-ordinær-generalforsamling-14.03.2013
Innkalling-til-ordinær-generalforsamling-13.03.2014
Innkalling-til-ordinær-generalforsamling-12.03.2015
Innkalling-til-ordinær-generalforsamling-08.03.2016
Innkalling-til-ordinær-generalforsamling-14.03.2017
Innkalling-til-ordinær-generalforsamling-05.06.2018
Referat-fra-ekstraordinær-generalforsamling-24.11.2008
Protokoll-fra-ekstraordinær-generalforsamling-24.02.2015
Protokoll-fra-ekstraordinær-generalforsamling-06.04.2017
Protokoll-fra-ekstraordinær-generalforsamling-07.11.2017
Protokoll-fra-ekstraordinær-generalforsamling-22.08.2018 
Protokoll-fra-ekstraordinær-generalforsamling-06.02.2019
Referat-fra-ordinær-generalforsamling-07.03.2007 
Referat-fra-ordinær-generalforsamling-03.04.2008

Referat-fra-ordinær-generalforsamling-26.03.2009
Referat-fra-ordinær-generalforsamling-25.03.2010
Referat-fra-ordinær-generalforsamling-24.03.2011
Referat-fra-ordinær-generalforsamling-21.03.2012 
Protokoll-fra-ordinær-generalforsamling-14.03.2013
Protokoll-fra-ordinær-generalforsamling-13.03.2014 
Protokoll-fra-ordinær-generalforsamling-12.03.2015 
Protokoll-fra-ordinær-generalforsamling-08.03.2016
Protokoll-fra-ordinær-generalforsamling-14.03.2017
Protokoll-fra-ordinær-generalforsamling-05.06.2018
Regnskap-2007
Tillysing-av-ordinær-generalforsamling-24.03.2011
Tillysing-av-ordinær-generalforsamling-08.03.2016
Tillysing-av-ordinær-generalforsamling-14.03.2017
Tillysing-av-ekstraordinær-generalforsamling-07.11.2017
Tillysing-ekstraordinær-generalforsamling-06.02.2019

 


Instrukser:

Informasjon-fra-tunsjef
Instruks-for-grendehusansvarlig
Instruks-tunledere


Kart og grenser:

Kartutsnitt-nr-1
Kartutsnitt-nr-2
Kartutsnitt-nr-3

Kartutsnitt-nr-4
Kartutsnitt-nr-5
Oversikt-over-kasser-med-strøsand
Tuninndeling


Rapporter og avtaler:

Parkeringsavtale-Trondheim-parkering-2008
Rapport-Tilstandsanalyse-Kroppanmarka-parkeringsanlegg
Saksframlegg-pr 26.11.2014
Saksprotokoll-pr 09.12.2014
Statusrapport-fellesareal-Kroppanmarka-30.04.2019


TOBB:

Varsel-ny-forretningsfører-TOBB