Dugnader

For å ivareta fellesarealer og eiendommer arrangeres det hvert år dugnader for å vedlikeholde bomanlegg, lekeplasser, grendehus og parkeringsanlegg.

Det er en løpende vurdering om tilstrekkelig arbeid utføres på dugnadene eller om vi må kjøpe vedlikeholdstjenester i tillegg.