Bygningstegninger

Under følger alle bygningstegninger i PDF-format som grendelaget er i besittelse av. Hvilket byggenummer ditt hus tilhører finner du på bebyggelsesplan

Hus 1

Hus 2

Hus 3

Hus 4

NB: Det ligger noen dokumenter som er felles for hus 1 og 4 under «Hus 1».

Hus 5

Hus 6

Hus 7

Hus 8

Hus 9

Hus 10

Hus 11

Hus 12

Hus 13

Hus 14

Hus 15

Hus 16

Hus 17

Hus 18

Hus 19

Hus 20

Hus 21

Diverse/ukategorisert