Bruk av ild utendørs

For bruk av ild utendørs i Kroppanmarka gjelder retningslinjer fra Trøndelag brann- og redningstjeneste