Boder

Alle medlemmer i KMGL har bruksrett til en ekstern bod. I noen tilfeller er denne plassert på egen tomt, i andre tilfeller er den plassert på felles tomt.

Hvert tun har flere fellesboder som brukes til lagring av fellesutstyr som gressklippere og lignende.
Tunleder kan vise deg hvor fellesbodene ligger.