Boder

Alle medlemmer i Kroppanmarka Grendelag har bruksrett til en ekstern bod. I noen tilfeller er denne plassert på egen tomt, i andre tilfeller er den plassert på felles tomt.

Hvert tun har flere fellesboder som brukes til lagring av fellesutstyr som gressklippere og lignende.

Styret jobber med å lage en oversikt over de ulike bodene og til hvem disse tilhører. Inntil videre kan tunleder vise deg hvor fellesbodene ligger.