Boder

Alle medlemmer i Kroppanmarka Grendelag har bruksrett til en ekstern bod.

I noen tilfeller er denne plassert på egen tomt, i andre tilfeller er den plassert på felles tomt.

Hvert tun har fellesboder som brukes til lagring av fellesutstyr som gressklippere og lignende.

NB: Fellesboder skal kun benyttes til lagring av felles utstyr. Private eiendeler som ved, MC eller sykler skal ikke stå i fellesboder.

Det er ikke tillatt å lagre eiendeler i bodganger.