Barnehage

I Kroppanmarka er det to barnehager.

  • Okstad barnehage består av 1- og 2-åringer.
  • Okstadvegen barnehage består av 3- til 5- åringer.

Mer informasjon om disse barnehagene finner du her