Avfall

Alle husstander kaster sitt avfall i containere utenfor sin garasjeport.

Restavfall skal være lagt i plastpose som er knyttet godt igjen.

Fullt ? Prøv en annen luke eller dytt poser til side. Hvis ikke tar du med søppelet hjem.

Intet skal stå på utsiden eller oppå containere.

Papp og papir skal ikke være tilgriset av matavfall. Brett og riv for at alle skal få plass. Alt skal inn i containeren eller bli tatt med hjem hvis det er fullt.

Plastavfall er rengjort plast for resirkulering. Skal tømmes ut av samlepose ned i containeren. Dette  er et krav fra renholdsverket pga sortering og gir bedre plass.

Vi minner om Trondheim renholdsverk sine avfallsstasjoner som stort sett er døgnåpne og også Hegstadmoen.
Klikk her for ytterligere informasjon

Deponering av avfall nord for Fossestuvegen er ikke tillatt.