Avfall

Alle husstander kaster sitt avfall i containere utenfor sin garasjeport.

Avfallet skal sorteres etter retningslinjer fra Trondheim Renholdsverk: https://trv.no/sortere/

Fullt ? Prøv en annen luke eller dytt poser til side. Hvis ikke tar du med søppelet hjem. Det er ikke tillatt å sette avfall utenfor eller oppå containerne

Større avfallsmengder og store gjenstander skal leveres til Heggstadmoen gjenvinningsstasjon: https://trv.no/levere-avfall/heggstadmoen-gjenvinningsstasjon/ Det meste kan der leveres gratis.

Deponering av avfall nord for Fossestuvegen er ikke tillatt.