Styresnakk 12. mars 2024

  • Arbeidet fram mot generalforsamling 23. mai er i full gang, og styret jobber kontinuerlig med forberedelser og årsmelding for styreperioden.
  • Minner om frist 05.04 for innmelding av saker til styret i forbindelse med generalforsamlingen. 
  • Vi meldte tidligere om at rollen som grendehusansvarlig var ledig, frist for å melde seg er 30. april. Send E-post til styret for interesse.
  • Styret har søkt om midler/ samfunnsutbytte til tiltak i grendelaget både hos Sparebanken 1 og TOBB (dugnadspakken). Styret sender inn søknader på henholdsvis 50 000,- og 20 000,- på vegne av alle tunene i Kroppanmarka, så her er det bare å krysse fingrene. Vi har vært heldig tidligere å fått tildelt midler hvor alt har gått til oppgradering av lekeplassene.
  • Vi har startet planleggingen av årets vårdugnad, og satt dato til lørdag 27. april 11:00- 13:00 med påfølgende dugnadskaffe i grendehuset.  Nærmere informasjon kommer i eget skriv etter møte med tunledere.
  • Vi har også satt dato for årets garasjedugnad som blir onsdag 24. april fra 16:oo. Nærmere informasjon kommer i eget skriv.
  • I fjor høst kjøpte vi et nytt lekestativ til tun 1 som skal settes opp i løpet av våren. Dette må gjøres på dugnad så vi trenger å sette sammen en arbeidsgruppe her. Vi ønsker gjerne at flere melder seg for å bidra. Ta kontakt med styret på E-post: styret@kroppanmarka.no eller med styremedlem Reidar Aarhaug.
  • Det er tidlig vår i år, og som sikkert mange har lagt merke til er det store mengder med grus i gatene. Vi har bestilt feiing som forhåpentligvis kommer før påske.  Her sender vi ut informasjon så fort vi får på plass en dato.
  • Neste styremøte er satt til 11. april 20:00

Styret