Informasjon utleie av grendehuset i forbindelse med konfirmasjon.

Informasjon utleie av grendehuset 2025 i forbindelse med konfirmasjon.

Bakgrunn:

På grunn av stort trykk på utleie av Grendehuset i mai måned er det nødvendig å legge noen føringer for utleie i helgene i mai. Det har tidligere vært operert med fri booking, noe som har resultert i at noen har reservert flere helger for å være sikker på å få leie den dagen de har fått tildelt til konfirmasjon. 

Venteliste:

Et år i forveien åpnes det opp for å skrive seg på en venteliste som er nummerert fra 1 – 20. Denne ventelisten er forbeholdt beboere i Kroppanmarka Grendelag. Ventelisten blir oppbevart av styret, og organiseres av medlemmer som ikke selv har konfirmant det aktuelle året. 

For 2025 gjelder dette helgene fra uke 18, til og med uke 22.

For å skrive seg på ventelisten sender man en e-post til styret på styret@kroppanmarka.no fra 15. april 2024 kl. 16:00. Den første e-posten som kommer inn blir registrert som først til å velge dato. I august innkalles alle som står på venteliste til et møte i Grendehuset for å fordele datoer. Styret avholder møtet, og man går kronologisk nedover listen når dato velges. Beboere kan kun velge én dag hver, og må selv stå for utvask hvis det er utleie til konfirmasjon dagen etter.

Styret