Styresnakk 13. februar 2024

Detter er noen av oppgavene styret jobbet med sist møtet.

  • Som vi har nevnt tidligere ble styret kontaktet av NTE for innsalg av fiberbredbånd. Vi har nå gjennomført et møte med de og avventer oppdatert informasjon samt referat
  • I forhold til fuktproblematikken i garasje 2 har vi vært i kontakt med Trønderblikk. De kommer på en befaringsrunde som gjennomføres sammen med en representant fra styret, og i tillegg garasjeansvarlig.
  • Det jobbes kontinuerlig med daglige oppgaver og private henvendelser til styret.
  • Resten av møtet gikk med til gjennomgang av oppgaver til årets generalforsamling for Kroppanmarka grendelag.

Neste styremøte er satt til 12. mars kl: 20:00

Styret