Styresnakk 23. januar 2024

Dette er noe av sakene styret jobbet med på årets første styremøte.

  • Styret har gjennomført årlig HMS revisjon hvor vi har hatt en gjennomgang med kontrollør.
  • Vi har blitt kontaktet av NTE for innsalg av fiberbredbånd, og her kommer vi til å gjennomføre et møte med de for å se hvilken løsning de har å tilby. De har vært i kontakt med mange boenheter og det har vært mange som har vist interesse her. Nærmer info vil komme om dette blir aktuelt.

  • Det er en fukt utfordring i garasje 2 som fører til blant annet mye kondens, her har vi vært heldige og fått gode tips og råd fra en beboer i Kroppanmarka. Dette er noe vi fortløpende kommer til å se på for å prøve å finne en løsning raskt. Det vil også hjelpe at alle tenker på å koste av bilen snø om den har veldig mye på seg før man kjører inn i garasjen.

  • Styret har de siste par månedene mottatt flere klager på hyppigere parkering av kjøretøy inne i tunene. Vi ønsker å minne om at det i henhold til parkeringsreglementet kun er tillatt med av- og pålessing, eller av- og påstigning utenfor de skiltede parkeringsplassene i grendelaget. Parkering inne i tunene på grendelagets eiendom er å anse som feilparkering og kan bøtelegges. Parkering inne i tunene gir økt trafikk i et boligområde med høy barnetetthet og parkeringsreglementet er vel så mye et trafikksikkerhetstiltak som et parkeringstiltak. Parkering på grendelagets eiendom vanskeliggjør brøyting på vinteren og vil også ha stor sannsynlighet for å være til hinder for eventuelle utrykningskjøretøy da vegene i grendelaget er forholdsvis smale. Styret ber om forståelse for dette reglementet og oppfordrer derfor til at all parkering skjer enten i garasje eller på oppmerkede plasser.

  • Avfallsprosjektgruppa er godt i gang med prosjekteringsarbeidet og nærmere info vil komme så snart dette er avklart.

  • Vi har også startet arbeidet med forberedelser rundt generalforsamlingen. Dato for generalforsamling i kroppanmarka grendelag er satt

  • Årets generalforsamling for Kroppanmarka grendelag er satt til torsdag 23. mai kl. 18:00.  Innkalling og nærmere info kommer snart.

  • Resten av møtet ble brukt til å besvare og avklare henvendelser på E-post.

Neste styremøte er satt til 13. februar 20:00.