Styresnakk 05. desember 2023

Styresnakk 05. desember 2023.

  • Ønsker å takke alle som  både møtte opp og som bidro med bakst til julegrantenningen. Dere alle var med å bidra til en hyggelig stund sammen i grenda vår, og det er fint å ha en slik tradisjon sammen.  Ønsker også å legge til en takk til Rema 1000 Kroppanmarka som sponset også denne gangen med diverse.

  • Styret sammen med avfallsprosjekt gruppen har gjennomført beboermøte. Se eget referat på E- post eller på hjemmesiden.

  • Det har blitt installert GMS løsning i garasje 2 som ser ut til å fungere bra. Her finnes det også egen informasjon sendt ut på E-post.

  • Det er fortsatt noe utfordring med lys i boder tun 4 og 5, her jobbes det med å finne en løsning uten at det byr på for store kostnader.

  • Resten av tiden jobbet vi med oppklaring og besvaring av E-poster

  • Neste styremøte er satt til 23. januar 20:00

Styret