Informasjon vedrørende endring av felleskostnader

Til eierne i Kroppanmarka Grendelag BA

Styret har vedtatt følgende endringer fra 01.01.2024:

Total kontingent øker med 4% i året fra 16 260 til 16 910 kroner, dette medfører at selve grendelagsavgiften øker med om lag 4,6% mens avdragskomponenten for lån i forbindelse med asfaltprosjektet ikke reguleres. Kostnad målingsbasert avregning øker med kr 4,-. Grunnlaget for styrets beslutning er budsjettet for 2024, som er satt opp ut ifra boligselskapets kjente og forventede inntekter og utgifter.

De som benytter AvtaleGiro bør kontrollere at beløpsgrensen ikke er for lav. Oversikt over månedlige felleskostnader finner du på «Min Side» på www.tobb.no. TOBB må ha registrert din epostadresse eller mobilnummer før du kan opprette bruker. Dersom kontaktinfo ikke er registrert tidligere, kan dette sendes til info@tobb.no. Trondheim, 22.11.2023

Med vennlig hilsen

Styret i Kroppanmarka Grendelag