Styresnakk onsdag 25. oktober

Detter er noen av sakene styret jobbet med på siste styremøte.

  • Det har vært en del utfordring med garasjeport i garasje 2 og mye feilsøk, men nå er det avklart en ny løsning for at dette skal fungere. Se eget innlegg på hjemmesiden for mer informasjon.
  • Styret har i høst blitt kontaktet av flere beboere, og også Trondheim parkering som utfører parkeringskontroller i grendelaget, med spørsmål om parkeringsregelverket. Det er ting som tyder på at det er et behov for en endring av enkelte punkter i nåværende regelverk og styret vil jobbe med en oppdatering i løpet av inneværende styreperiode. Fram til det skjer gjelder det nåværende regelverket og Trondheim parkering har som avtale å håndheve dette.  Regelverket finner man her:
    https://www.kroppanmarka.no/parkeringsregler/
  • Det har vært en del utfordring med noen av bommene, her tar vi en ekstra service runde. Fundamentet til bommen ved innkjøring til tun 4 blir også rettet opp eller satt opp ny. Minner om at bommene er der for en grunn, og vi ønsker ikke at de blir satt i lås i åpen posisjon.
  • Bod prosjektet fortsetter i november hvor de vil jobbe med de røde bodene i tun 1. Det er en ny håndverker enn tidligere som vil jobbe med dette prosjektet fremover.
  • Da vi har vært heldige og fått innvilget søknader om samfunnsutbytte to ganger, har vi hatt midler til å bestille nytt leke apperta til tun 1 og huskestativ til tun 3, dette blir satt opp våren 2024.
  • Vi har bestemt å merke opp P-plassene på den skrå parkeringen ved innkjøring dobbelgarasje ved grendehuset, dette blir gjort våren 2024.
  • I tradisjon tro blir det julegrantenning søndag 3. desember som er 1. advent kl 17:00 utenfor grendehuset.

Neste styremøte er satt til mandag 6. november.

Styret