Info om ny løsning for garasjeport i garasje 2

Etter montering av nye garasjeporter og tilhørende ny signalmottaker har det vært til dels store driftsproblemer i garasje 2. I garasje 1 ser alt ut til å fungere bra nå og det virker ikke å være behov for videre tiltak.

Det har vært gjort feilsøking på porten i garasje 2 i flere omganger, men nøyaktig hva som er feil har ikke blitt identifisert og det har ikke vært mulig å gjenskape feilsituasjonen når det har blitt gjort feilsøk. Så langt er den beste forklaringen på de hyppige driftsstansene at det er problemer knyttet til signalforstyrrelser fra de gamle signalmottakere som er årsaken. Det førte til at det i månedsskiftet august/september ble foretatt en utkobling av en av de gamle signalmottakerne men dette har ikke vist seg å gi merkbar bedring av situasjonen.

Styret har måttet konkludere med at for å få en akseptabel driftssituasjon på garasjeport 2 vil løsningen være å koble ut alle gamle signalmottakere. Dette betyr at kun den nyeste typen fjernkontroll av merket Hørmann vil fungere på garasje 2 etter utkoblingen. Nøkkelåpning og åpnerknapp på innsiden er likevel ment å skulle fungere også framover. Styret kommer til å gå til anskaffelse av et parti med rabatterte fjernkontroller som beboerne i grendelaget vil kunne kjøpe i forkant av utkoblingen. Som et prøveprosjekt vil det også bli anskaffet en kompatibel GSM-løsning til garasje 2 som gjør det mulig å ringe et telefonnummer for å få åpnet garasjeporten. 
Styret beklager at det har tatt lang tid å lande på en løsning men vi håper at denne løsningen vil gi en stabil driftssituasjon på porten i garasje 2.

Hilsen
Styret i Kroppanmarka grendelag