Beboermøte i Kroppanmarka grendelag

Til medlemmene i Kroppanmarka Grendelag

Sist vår ble det i forbindelse med behandlingen av forslaget om nedgravd avfallsløsning i Kroppanmarka grendelag sin generalforsamling bedt om at det ble nedsatt en gruppe med representanter fra alle tun for å utrede saken videre og presentere en ferdig prosjektert løsning for en ekstraordinær generalforsamling.

Gruppen hadde oppstartsmøte 28.august og har hatt flere møter gjennom høsten, deriblant møter med Trondheim Kommune ved avdeling Kommunalteknikk og Trondheim Renholdsverk. Det var et mål etter generalforsamlingen sist vår å ha en ferdigprosjektert løsning i løpet av høsten. Dette viste seg å være en for ambisiøs tidsplan slik at status så langt er at det er innhentet tilbud på prosjektering/planlegging av en avfallsløsning og det skal tas stilling til tilbudet relativt snarlig. På grunn av forsinkelsen har avfallsgruppen sammen med styret i grendelaget besluttet å innkalle til et beboermøte der status for arbeidet så langt blir presentert.

Møtet blir avholdt på grendehuset torsdag den 30.11.2023 klokken 17:30. Trondheim Renholdsverk blir med fra starten av møtet og gir oss en presentasjon av hva en nedgravd løsning innebærer og kan også svare på tekniske spørsmål beboerne måtte ha.

Vel møtt!

Fra «avfallsgruppa» og styret i Kroppanmarka Grendelag