Styresnakk onsdag 13. september 2023.

Dette er noen av sakene styret jobbet med på møtet

  • Da er endelig den planlagte rørfornyingen av TT- teknikk gjennomført, og dette ble vellykket.

De hadde noen startproblemer, men når de først kom i gang gikk det veldig fint.

Dermed er alle løp som berører beboere ferdig og det gjenstår nå to overvannavløp, dette blir gjort om ca. 4-5 uker.

  • Oppstartsmøtet med gruppen i avfallsprosjektet ble gjennomført som planlagt. De har også i etterkant av møtet gjennomført et møte med Trondheim kommune/ kommunal teknikk og fått avklart noen punkter for veien videre.

Nytt møte er satt til torsdag 21. september. De det gjelder får egen innkalling.

  • Vi jobber også med å etter gå og sjekke opp en del avtaler som har blitt gjort opp igjennom årene for å se om de fortsatt er aktuelle for oss, eller behov for endring.

  • Styret har hatt møtet med alle tunledere og planlagt årets høstdugnad. Her har vi gjennomgått en del oppgaver som må gjøres i alle tun. Årets høstdugnad er satt til lørdag 21. oktober 11:00. Se info om eget skriv.
  • Vi har også gjort noen avklaringer i forhold til noe fornying av lekeapparat/ huskestativ i tun 1 og 3.

  • Fortsatt noen problemer med port i garasje 2 og port åpnere, vi jobber fortsatt med dette.

Neste styremøte er satt til onsdag 18. oktober.

Styret