Styresnakk 21. august 2023.

Sommerferien er over for alle medlemmer og vi er i gang med masse oppgaver for høsten.

Dette er noe av det styret jobbet med under siste styremøte.

  • Rørfornyingen skal omsider fullføre det de begynte på, og plan er at de skal gjennomføre dette i uke 36 og 37 med to rørstrekk om dagen. Oppdatert plan blir sendt ut som tidligere så raskt vi få den tilsendt.
  • Bod vedlikehold prosjektet går fortsatt, og her har vi tatt en status hva som må gjøres snarest og hva som blir tatt fortløpende etter hvert. Noe av malingen ser vi også at vi kan ta på dugnad for å holde kostnadene nede.
  • Vi har hatt en befaring med vedlikeholdsplanlegger fra boligbyggerlaget TOBB, og her har vi etterkant fått en rapport som vi må jobbe med videre og se hvilke behov for vedlikehold som må gjøres.

Forklaring plussplan:

  • Plussplan gir styret et verktøy for å planlegge store vedlikeholdsoppgaver som trenger seg på etter et visst antall år og som kommer i tillegg til løpende og periodisk vedlikehold. Planen er spesielt utarbeidet med tanke på å dekke de utfordringene et boligselskap står overfor når det gjelder rehabilitering og vedlikehold.
  • Styret får en god oversikt over kostnader knyttet til vedlikehold og oppgraderinger 10 år framover. Dette gir en god forutsigbarhet og god kontroll på fremtidige vedlikeholdskostnader. Den gjør det enklere å planlegge i forhold til økonomi og eventuelle endringer i felleskostnader. Planen oppdateres ca hvert 2. år.

Prosjekt avfallshåndtering:

  • Arbeidsgruppen er nå satt slik det ble bestemt på generalforsamlingen. Første møte er satt uke 35, og alle som er med i denne gruppen har fått innkalling på E-post.
  • Det nærmer seg tid for høstdugnad. Styret og alle tunledere har møte torsdag 7. september for å planlegge årets høstdugnad. Nærmere info og dato kommer etter møtet.
  • Som mange vet har det vært noen tekniske utfordringer med den nye garasjeporten i garasje to. Det har vært feilsøk og en del prøving og testing rundt dette. Vi prøver nå en ny løsning en månedstid så får vi håpe det blir bedre. Det har ikke vært lett og takk til garsjeansvarlige som prøver så godt de kan.