Styresnakk mandag 26.juni

Det nye styret er på plass og har gjennomført sitt første styremøte sammen.

  • Da det har vært noen utskiftninger av garasjeansvarlig og tunledere, valgte vi å kjøre et møte først sammen med alle de som kunne. Vi gikk igjennom instruksen for disse rollene, samt en gjennomgang av årskontrollen for alle lekeplassene i grendelaget.

For å se hvem som har de ulike rollene og kontakt info, se på vår hjemmeside Kroppanmarka.no under kontakt og kontaktpersoner.

  • Styret startet sitt møte med å se på hvilke arbeidsoppgaver og ansvarsområder som skulle fordels. Da vi hadde tatt en gjennomgang av alle områder kom vi til en naturlig fordeling om hvem som ta ansvar for hvilke områder.

Fordelingen av de forskjellige ansvarsområdene finner dere på vår hjemmeside Kroppanmarka. No under kontakt og kontaktpersoner.

Ønsker dere å ta kontakt med noen i styret send E-post til styret@kroppanmarka.no eller bruk kontaktskjema på hjemmesiden.

  • Det er besluttet å bestille nytt lekestativ/ huskestativ til tun 1. hvor vi har satt i gang denne prosessen. Dette kommer på plass våren 2024.
  • Som det ble besluttet i generalforsamlingen i år skulle det opprettes en arbeidsgruppe rundt avfallsprosjektet. Det er flere som har meldt seg så nå er det klart hvilke personer som skal sitte i denne gruppen.  Representantene fra styret vil være Torbjørn Sandvik og Thomas Gundersen. Informasjon til de som skal delta i gruppen kommer på E-post.

Målet er oppstart i løpet av august da ferie tiden er over.

  • Oppmerking av P-plasser inne i parkeringskjelleren har vi besluttet å ikke gjennomføre da prisen er for høy. Vi utsetter også merking  av P-plasser ute inntil videre da tilbudene vi har fått pr. i dag er for dyre. Dette får vi komme tilbake til og se på muligheten for å heller gjennomføre selv.
  • Rørfornying starter ikke opp før etter sommerferien.

Neste styremøte er satt til onsdag 16. august kl. 20:00.

Styret