Styresnakk 8. mai 2023

  • Styret ønsker å takke alle som bidro til en fantastisk vårdugnad 😊

Det var stort oppmøte og engasjement i alle tun som førte til flotte resultater.

  • Ny sandkassesand er på plass, og gatene er feiet og vasket.
  • Det ble også gjort en super innsats av alle som møtte opp til garasjedugnaden. Både garasjene og området rundt søppelcontainerne ble grundig ryddet og vasket.
  • Rørfornying er foreløpig utsatt til 1. juni inntil videre.
  • Merking av garasje og P-plasser ute står fortsatt på agendaen, men venter på avklaring rundt pristilbud på dette.
  • Vi jobber også med å organisere en felles feiing av parkeringsplassene.
  • Største delen av møte gikk til å ferdigstille presentasjonen til generalforsamlingen.
  • Trykk av materialet til generalforsamling er lagt i  postkassen til hver husstand, og minner samtidig om dato som er tirsdag 23. mai kl: 18:00.

Neste styremøte er ikke satt med tanke på valg av ny styreleder og medlem til generalforsamling.

Styret.