Styresnakk 27. april 2023.


Dette er noen av sakene styret jobbet med på møtet:

  • Hoveddelen av møtet gikk med til å arbeide videre med sakene som skal presenteres på generalforsamlingen den 23. mai
  • Vi har jobbet med og sendt inn årsmelding for årets arbeidsoppgaver.
  • Det ble besluttet å bestille nye garasjeporter til begge garasjene, og disse vil bli montert før utgangen av juni.
  • Vi har fått på plass ny garasjeansvarlig i garasje 1 og har gleden av å fortelle at det er: Marthe Marie Volden, Kroppanmarka 89. velkommen inn i rollen 😊
  • Det er fortsatt for mye grunnvann til at rørfornyingen kan fortsette, men så snart vi får en lengre tørkeperiode som kan de starte opp og avslutte.
  • Toalettet utenfor grendehuset vil inntil videre bli fjernet med tanke på konfirmasjoner fremover.
  • Minner om vårdugnad lørdag 6. mai kl 11:00 i hvert tun.
  • Det er fortsatt mulig å melde seg som kandidat til både styreleder og styremedlem, ta kontakt med valgkomite om ønsker å melde seg. Kontaktinfo finner dere på hjemmesiden under kontaktpersoner.

Neste styremøte er satt til mandag 8. mai.