Vårdugnad lørdag 6. mai.

Vårdugnaden 2023 avholdes lørdag 6.mai fra kl. 11.00 i de enkelte tunene. Tunlederne avgjør i samarbeid med beboerne i hvert tun hvilke arbeidsoppgaver som skal utføres.

 Hageavfallskontainer plasseres mellom dobbeltgarasje og 183 fredag 5. mai. OBS ! Denne er utelukkende til hageavfall ! Busker og grener skal kuttes for å ikke ta mye plass.

Påfølgende uke etter dugnaden  blir det fjernet sand som er gravd ut av sandkasser og fylt på ny sand. Samme dager blir asfalterte arealer feiet. Kost sand ut i veibanen eller samle sammen med sandkassesand, men ikke samle den i hauger, dette letter arbeidet til kostebil. Ikke kost sand i sandfangkummene

Vanligvis bruker styret å invitere til dugnadskaffe i grendehuset, men i år er det på dette tidspunktet utleid til konfirmasjon.

Oppfordrer alle tun til å organisere hver sin dugnadskaffe og gjøre litt sosialt og hyggelig ut av det samtidig.  Kanskje er det noen flinke bakere der ute også 😊

Garasjedugnad avholdes onsdag 3. mai fra kl. 16.00 – 17: 00. Alle biler må fjernes før 16:00. Alt som står på gulv og ikke tåler vann må ryddes bort. Møt opp med kost og godt humør! 😊

Oversikt over turledere:

Tunleder tun 1:

Krister Oddøy, Kroppanmarka 30.

Tunleder tun 2:

Silje Merethe Hansen, Kroppanmarka 67

Tunleder tun 3:

Camilla Lorentsen, Kroppanmarka 72

Tunleder tun 4:

John Herland, Kroppanmarka 86

Tunleder tun 5:

Lars Johansen, Kroppanamrak 151.

Vell møtt alle sammen til en hyggelig vårdugnad 🙂

Styret.