Styresnakk 16. mars 2023.

Dette er noen av sakene styret jobbet med på møtet:

  • Arbeidet fram mot generalforsamling 23. mai er i full gang, og styret jobber nå kontinuerlig med å utarbeide saker og skrive årsmelding.
  • Minner om frist 28.03 for innmelding av saker til styret i forbindelse med generalforsamlingen.
  • Styret har blitt gjort kjent med at det ikke finnes løsninger for å lease garasjeporter. Det er stor slitasje på garasjeportene nå, og mange feilmeldinger. Det har kommet inn pristilbud på nye porter og det blir avklart snarlig. Kostnaden for nye porter kommer til å bli billigere i lange løp enn service og vedlikehold på portene vi har i dag.
  • Vi trenger en garasjeansvarlig i garasje 1, så om det er noen som kunne tenke seg dette vervet ta kontakt med styret på E-post: styret@kroppanmarka.no
  • Styret har søkt om midler til tiltak i nabolaget hos både Sparebanken 1 og TOBB (dugnadspakken). Styret sender inn søknader på henholdsvis 50 000,- og 20 000,- på vegne av alle tunene i Kroppanmarka, så her er det bare å krysse fingrene. Vi var heldige og fikk noe støtte i fjor hvor alt går til oppgradering av lekeplassene i tunene.
  • Vi var også inne på temaet vårdugnad og startet prosessen rundt denne.

  • Neste styremøte er satt til torsdag 27. april kl: 18:00.

Styret