Styresnakk 16. februar 2023

Dette er noe av det styret jobbet med på siste styremøte.

  • Prosjekt rørfornying ble dessverre ikke avsluttet som ønsket, og satt på vent da de ikke fikk gjort ferdig jobben pga for mye grunnvann i systemet. Det blir mye nedbør og snøsmelting fremover så ikke aktuelt å fortsette før det blir tørrere. Ny informasjon kommer før det starter opp igjen.
  • Vi har fått inn 3 aktører for avfallsprosjektet og en aktør har kommet med gode løsninger, plan for gjennomføring samt faste priser. Venter på svar fra de to siste. Dette prosjektet tar tid da det må bookes inn avtaler for befaring i grendelaget med de forskjellige aktørene.
  • Det jobbes også kontinuerlig med daglige oppgaver og private henvendelser til styret.
  • Deler av møtet gikk også med på å arbeide videre med oppgavene til med generalforsamlingen.
  • Ønsker igjen å minne om denne:

I henhold til parkeringsreglementet er det kun tillatt med av- og pålessing, eller av- og påstigning utenfor de skiltede parkeringsplassene i grendelaget. Parkering inne i tunene på grendelagets eiendom er å anse som feilparkering og kan bøtelegges. Parkering inne i tunene gir økt trafikk i et boligområde med høy barnetetthet og parkeringsreglementet er vel så mye et trafikksikkerhetstiltak som et parkeringstiltak. Parkering på grendelagets eiendom vanskeliggjør brøyting på vinteren og vil også ha stor sannsynlighet for å være til hinder for eventuelle utrykningskjøretøy da vegene i grendelaget er forholdsvis smale. Styret ber om forståelse for dette reglementet og oppfordrer derfor til at all parkering skjer enten i garasje eller på oppmerkede plasser.

Neste styremøte er satt til torsdag 16. mars kl 18:00.

Styret.