Styresnakk 9. januar 2023.

Dette er noe av det styret jobbet med på siste styremøte.

  • Prosjekt rørfornying del en går mot slutten. Her har det kommet ny fremdriftsplan, og hvis alt går etter planen er de ferdige i løpet av uke 5.  Se egen E-post fra styret for ny fremdriftsplan.
  • Julen er over og alle tun ble varslet om ta ned juletrærne og legge de ved hente sted. Alle juletrær blir hentet i uke 2, men er det noen som er senere ute tar de med de ved avfallshenting.
  • Styret har de siste par månedene mottatt flere klager på hyppigere parkering av kjøretøy inne i tunene. Vi ønsker å minne om at det i henhold til parkeringsreglementet kun er tillatt med av- og pålessing, eller av- og påstigning utenfor de skiltede parkeringsplassene i grendelaget. Parkering inne i tunene på grendelagets eiendom er å anse som feilparkering og kan bøtelegges. Parkering inne i tunene gir økt trafikk i et boligområde med høy barnetetthet og parkeringsreglementet er vel så mye et trafikksikkerhetstiltak som et parkeringstiltak. Parkering på grendelagets eiendom vanskeliggjør brøyting på vinteren og vil også ha stor sannsynlighet for å være til hinder for eventuelle utrykningskjøretøy da vegene i grendelaget er forholdsvis smale. Styret ber om forståelse for dette reglementet og oppfordrer derfor til at all parkering skjer enten i garasje eller på oppmerkede plasser.
  • Parkeringsreglene kommer til å ha flere punkt i forbindelse ved endring av regelverket på generalforsamlingen.
  • Hoveddelen av møtet gikk med på å starte arbeidet med generalforsamlingen. Dato for generalforsamling i Kroppanmarka grendelag er satt til tirsdag 23. mai 2023 kl 19:00.
  • Styret kommer til å komme med noen saker til generalforsamlingen, men minner også om det er rom for alle beboere å melde inn aktuelle saker.
  • Innkalling og nærmere info kommer snart.

Neste styremøte er satt til torsdag 16. januar 2023.

Styret.