Styresnakk 17. oktober 2022.

Detter er noen av sakene styret jobbet med på møtet.

Rørfornyingsprosjektet:

 • Prosjektet er i gang og det har gått relativt greit
 • Det har kommet info varsler om jobben både på E-post, SMS, og i postkasse.
 •  I uke 1,3 og 4 har alle vært flinke til å ta hensyn med tanke på varslene som har kommet, slik at de planlagte strekkene disse ukene har blitt fullført.
 • Uke 2 i prosjektet kom det mye kloakk og såpevann så her måtte jobben avbrytes, dette strekket blir forsøkt tatt på nytt i uke 43.
 • Det kom mye innspill om at tirsdag ikke var en passende dag for prosjektet, så av hensyn ble det flyttet til onsdager i stedet.
 • Påminnelser vil fortsette å komme før selve jobben skal gjennomføres.
 • Det står et toalett tilgjengelig ved grendehuset som kan benyttes onsdager hvis ønskelig.
 • TT- teknikk jobber med en ny fremdriftsplan som kommer neste uke.

Avfallsprosjektet:

 • Styret har tatt en ny befaring i grendelaget for aktuelle plasser hvor avfallscontainerne kan stå.
 • Har vært i kontakt med TRV, og jobber videre med dette prosjektet både med tanke på plassering, utførelse og priser. Detter er prosjekt som vil jobbes med gjennom vinteren.

Annet:

 • Det er blitt tatt service på bommene som hadde behov for det, samt at det har kommet opp en ny bom ved innkjøring dobbelgarasje ved grendehuset.
 • Markering av parkeringsplasser ute og P- kjeller ble utsatt, men er planlagt oppstart uke 43.

Julegrantenning:

 • I år som tidligere blir det julegrantenning i tradisjon tro ved grendehuset søndag 1. advent.

Det kommer egen innbydelse og info etter hvert på nettsiden.

Nytt styremøte er satt til 7. november kl. 20:00