Oppmerking av parkeringsplasser 25.10.22

Tirsdag 25.10.2022 blir det utført oppmerking av parkeringsplasser i Kroppanmarka grendelag på halvparten av den store parkeringsplassen i øst (nærmest garasje 2) og på parkeringsplassene ned mot dobbelgarasjen i tun 5, se vedlagte bilder. For å få til dette vil det bli parkering forbudt i tidsrommet 08:00 – 16:00 denne tirsdagen, parkeringsskiltene vil da bli tildekket eller merket med parkering forbudt.