Styresnakk 12. september 2022

Dette er noen av sakene styret jobbet med på møte.

–  Det er bestilt ny bom ved innkjøring dobbelgarasje ved grendehuset, samt tatt service på bom ved innkjøring mellom tun fire og fem. Det blir purret opp for å få på plass den nye bommen.

– Det er bestilt Markering av parkeringsplasser og parkeringskjeller, samt avklart oppstart for bod bygge prosjektet i tun 2 og 3. Det er ikke blitt oppstart etter styrets ønske, så dette blir også fulgt opp og purret på.

– Rørfornyingsprosjektet starter opp i uke 39.  De tar 1-2 strekk i uken av totalt 14 strekk.

– Har også vært i kontakt med Telia og fått sjekket at nettet i begge garasjene fungerer, men kontakten mellom laderne og nettet kommuniserer dessverre ikke slik det burde.. Vi tar en ny runde med Jølle på dette for å få dette på plass slik det skal være.

– Det har blitt jobbet med avregning av El-bil systemet og kjører en avregning for 2021 nå. Regner med dette er på plass i løpet av måneden. Sjekker opp hvem som har A-konto

-Styret har startet med prosessen nytt avfallssystem. Dette er et omfattende prosjekt som hele styret vil ta del i. Vi starter opp med befaring rundt om i grendelaget hvor også TRV vil være delaktige. Dette for å undersøke grundig hvilke muligheter vi har.

– Vi ser også på muligheten for en annen midletidlig løsning for avfallscontainere ved Okstad barnehage.

– Det kommer fortløpende inn E-poster til styrets E-post, og vi prøver å besvare disse så fort vi har mulighet.  Noen må vi tilnærme oss noe mer informasjon før vi kan besvare opp.