Protokoll fra generalforsamling 2022

Generalforsamling i Kroppanmarka Grendelag ble avholdt 24. mai 2022, og nederst på denne siden ligger protokollen fra møtet.

Generalforsamlingen vedtok 3 saker som medfører en økning i medlemskontingenten:

  • Sak 5.1 medfører en økning på kr. 184,-
  • Sak 5.2 medfører et låneopptak på inntil kr. 1.100.000,- og en økning i medlemskontingenten på inntil ca. kr. 180,-
  • Sak 5.4 medfører en økning på kr. 74,-

Dette betyr at medlemskontingenten for den enkelte husstand i første omgang øker med kr. 258,- per kvartal fra og med 1. juli 2022 (sak 5.1 og 5.4). Økningen knyttet til låneopptak (sak 5.2, rørfornying) vil komme når lånet er tatt opp, mest sannsynlig fra 1. oktober 2022. Styret vil i utgangspunktet ta opp et lån på kr. 900.000,-, men generalforsamlingen ga styret handlingsrom til å øke lånet opp til 1,1 mill. ved uforutsette hendelser. 

Styret vil takke alle som møtte til generalforsamlingen og bidro til en god og konstruktiv debatt. Styret vil også takke valgkomiteen for en godt utført jobb med å finne kandidater til valg av nytt styre og valgkomité, og takker også for at så mange ønsker å bidra til fellesskapet ved å stille til valg eller ta på seg andre oppgaver!

Det nye styret består nå av Jacob Høyen, Tor Georg Mediaa, Reidar Aarhaug, Stine Andresen og Torbjørn Sandvik. Styret vil konstitueres før sommerferien. Ikke nøl med å ta kontakt med styret på e-post: styret@kroppanmarka.no