Vårdugnad og gladmelding

Vårdugnaden 2022 avholdes lørdag 30. april fra kl. 11.00 i de enkelte tunene. Tunlederne avgjør i samarbeid med beboerne i hvert tun hvilke arbeidsoppgaver som skal utføres.

Styret inviterer til dugnadskaffe på Grendehuset fra kl. 13.00. Vel møtt!

Garasjedugnad avholdes tirsdag 3. mai fra kl. 16.00. Bil må fjernes før dette tidspunktet, og alt på gulv må ryddes bort. Møt opp med kost og godt humør!

I mars ble det sendt inn en søknad om ekstra støtte til årets dugnad til SpareBank1 SMN og deres «Samfunnsutbytte». Vi kan nå melde om at Kroppanmarka Grendelag har fått tildelt 50.000,- fra SpareBank1 SMN! Det betyr at alle tun får inntil 10.000,- ekstra å rutte med til dugnaden i år, og det åpner seg mange muligheter for å investere i nytt lekeplassutstyr, sittegrupper, gapahuker, bålplasser, bærbusker mm. Når prosjektet er gjennomført sender styret inn et felles utbetalingsskjema der det også skal legges ved kvitteringer, fakturaer osv. for å dokumentere hva pengene brukes til. Når utbetalingsskjemaet så blir godkjent av SpareBank1 vil pengene overføres tilbake til oss. Tunlederne vil få ansvar for å levere kvitteringer/fakturaer til styret, samt en kort oppsummering av hva hvert tun har gjort av oppgraderinger og innkjøp.

Oversikt over tunledere:

Tun 1: Krister Oddøy, nr. 30
Tun 2: Jannike Granamo, nr. 71
Tun 3: Reidar Aarhaug, nr. 72
Tun 4: John Herland, nr. 86
Tun 5: Lars Johansen, nr. 151