Styresnakk 4. april 2022

Dette er noen av sakene styret jobbet med på møtet:

  • Vårdugnaden settes til lørdag 30. april kl. 11.00. Tunledere har ansvar for fordeling av arbeidsoppgaver i sine tun. Det inviteres til dugnadskaffe på grendehuset. Mer informasjon kommer når det nærmer seg!
  • Hoveddelen av møtet gikk med til å arbeide videre med sakene som skal presenteres på generalforsamlingen den 24. mai.

Informasjon om elbilladere for nye (og gamle) beboere:

Beslutningen om å investere i infrastruktur i Kroppanmarka Grendelag (KMGL) for lading av elbil ble tatt på ekstraordinær generalforsamling 22. august 2018. 

Infrastruktur for ladere er installert i garasjene, men den enkelte beboer som ønsker ladepunkt for elbil installert på sin parkeringsplass må selv kjøpe dette. 

KMGL har for tiden avtale med Jølle & Kristensen AS (JKAS) om leveranse og installasjon av ladere. Det er avgjørende at alle innkjøp av ladere er kompatibel med den infrastrukturen som er installert samt at muligheten for rasjonell administrasjon i fremtiden ivaretas. Dette ekskluderer dessverre muligheten for at hver beboer velger sin egen løsning for lader. 

Laderne som leveres er av merket GARO og leveres med innebygget strømmåler som rapporterer forbruk via WiFi der forretningsfører kan hente nødvendig informasjon for å fakturere forbruk. I tillegg kan den enkelte bruker følge sin lading og sitt strømforbruk via GAROs webbaserte system G-Cloud. Vi opplever for tiden periodevise utfall av nettilkoblingen i garasjene, men styret er i løpende kontakt med nettleverandør Telia for å rydde opp i dette.

Strømprisen følger til enhver tid innkjøpsprisen til KMGL uten påslag. Strømleverandør pt. er TrøndelagKraft/Tensio, og innkjøpsprisen er TOBB Spotpris, dvs. flytende. For elektrisitetsforbruket opprettes det a-konto trekk på 900,- hvert kvartal (dette følger faktureringen av medlemskontingenten), og avregnes ved årsslutt mot strømkostnaden. Avregningen for 2021 er gjennomført. 

Mer informasjon og skjema for bestilling av lader til elbil ligger på denne nettsiden: https://www.kroppanmarka.no/lader-for-el-og-hybridbil/

Neste styremøte er satt til mandag 25. april 2022.

Styret