Styresnakk 1. mars 2022

Styret har også fått sin andel av koronasykdom, så derfor har det vært vanskeligere å gjennomføre styremøter den siste tiden. Men nå er nok det verste over!

Dette er noen av sakene styret jobbet med på møtet:

  • Arbeidet fram mot generalforsamling 24. mai er i full gang, og styret jobber nå kontinuerlig med å utarbeide saker og skrive årsmelding.
  • I januar ble styret kontaktet av Trondheim Renholdsverk (TRV) angående søppelcontainerne ved nedkjøringen til garasje 1 (ved Kroppanmarka 2). Containerne er vanskelig tilgjengelig for renovasjonsbilen, og det har i tillegg vært nestenulykker i forbindelse med tømming. TRV ønsker derfor å flytte containerne til et mer egnet sted, og i samarbeid med styret har det blitt besluttet å flytte dem til den øverste delen av parkeringsplassen ved snuplassen utenfor Okstad barnehage (samme plassering som under asfalteringsprosjektet for noen år siden). Den ledige plassen som oppstår når containerne flyttes fra nåværende plassering kan benyttes til parkering. Flyttingen av containerne vil skje fredag 11. mars.
  • Som en forlengelse av problemene med plassering av søppelcontainere innhenter styret pris på en løsning med nedgravde containere, dette blir det opp til generalforsamlingen å beslutte.
  • Det er økende kondensproblemer i begge garasjene våre. Dette er noe som antakelig krever store investeringer å utbedre siden det mest sannsynlig vil bety en kraftig oppgradering av dagens avtrekksvifter. Det er generelt et stort etterslep på vedlikehold i grendelaget, og her må generalforsamlingen bli med på prioriteringen av hva som bør gjøres først.
  • Styret har blitt gjort kjent med at det ikke finnes løsninger for å lease garasjeporter. Det er stor slitasje på garasjeportene nå, og mange feilmeldinger. Styret fortsetter med å innhente pris på innkjøp av nye porter.
  • Hjertestarter blir montert ved Grendehuset i skrivende stund. Det vil komme mer informasjon om hvordan den skal brukes her på nettsiden og på Facebook om kort tid.
  • Styret har fått tips om at det er mulig å søke om midler til tiltak i nabolaget hos både Sparebanken 1 og TOBB (dugnadspakken). Styret sender inn søknader på henholdsvis 50 000,- og 20 000,- på vegne av alle tunene i Kroppanmarka, kryss fingrene!

Neste styremøte er satt til mandag 14. mars 2022.

Styret