Avfallshåndtering jula 2021

Her følger noen gode tips til avfallshåndtering i jula slik at alle beboere i Kroppanmarka opplever så god kapasitet i avfallsconteinerne som mulig:

  • Alt glanset gavepapir skal sorteres som restavfall! Slikt gavepapir er faktisk ikke laget av papir i det hele tatt, men av leire. Gråpapir sorteres som papiravfall.
  • Matavfall har førsteprioritet i restavfallsconteinerne gjennom jula. Lagre gavepapiret i egen bod og vent med å kaste det til etter nyttår!
  • Kildesorter plastemballasje, da sparer du plass i restavfallet.
  • IKKE sett avfall utenfor conteinerne, dette blir ikke tatt med av renovasjonsbilen!
  • Du kan levere ekstra avfall (ikke matavfall) på gjenvinningsstasjonen.
  • Ødelagt julebelysning og batterier legges i Rødboksen, eller leveres på gjenvinningsstasjonen eller i butikker som selger slike varer.

Juletrær: Trondheim renholdsverk henter juletrær i løpet av uke 3. Sett ut treet søndag 16. januar ved en egnet oppsamlingsplass i nærheten av containerne, men ikke helt inntil. Det vil gi problemer ved tømming.

For mer informasjon om avfallhåndtering og åpningstider på gjenvinningsstasjonen, gå til nettsidene til Trondheim renholdsverk: https://trv.no/

Vi vil ønske alle beboere i Kroppanmarka Grendelag en riktig god jul, og et godt nytt år!

Styret