Styresnakk 22. november 2021

OBS! Det er for tiden en feil på porten til garasje 2. Servicemann har vært på befaring og funnet ut at det er en feil på radio-releet til åpneren. Inntil videre vil dessverre flere portåpnere ikke fungere, og ingen nye kan programmeres inn. Tilbud på reparasjon/utbedring ventes snarlig og vil utføres så raskt som mulig.

Dette er noen av sakene styret jobbet med på styremøtet:

  • Julegrantenning arrangeres utenfor Grendehuset søndag 28. november kl. 17.00. Det blir musikk ved Sjetne Horn og Ompa, nissebesøk, varm drikke og pepperkaker. Vel møtt!
  • Juletrær er bestilt til de tunene som har ønsket det, og leveres onsdag 24. november.
  • Tun 1 har søkt og fått innvilget delvis støtte til julebelysning/julegate.
  • Styret følger stadig opp bestilling av elbilladere og vedlikehold av anlegget. Nye feil lukes jevnlig ut. Et tilbakevendende problem er at nettilkoblingen i garasjene faller ut.
  • Hjertestarter til Grendehuset er bestilt og blir levert så fort den kommer på lager hos leverandør.
  • Pristilbud på rørfornying er innhentet og vil bli presentert for generalforsamlingen i 2022.
  • Det har i lengre tid vært feil på lys i boder ved nr. 183. Det har vært gjort feilsøking flere ganger, men feilen har så langt ikke vært mulig å finne. Styret vil forsøke ny feilsøking før jul.
  • Dreneringsrørene til de ulike boenhetene er privat eiendom, men antakelig er mange dreneringsrør i grenda dårlig vedlikeholdt. Gjennomspyling bør skje hvert 10. år. Etter innspill fra grendelagsmedlemmer skal styret undersøke muligheten for å hjelpe beboere med felles bestilling av slik gjennomspyling.

Neste styremøte er satt til mandag 13. desember 2021.

Styret