Vedlikehold av garasjeporter

Onsdag 15. september vil det bli utført nødvendig vedlikehold av portene i begge garasjer. Arbeidet vil utføres i tidsrommet 10.00 – 14.00.

Garasjene vil være utilgjengelige i dette tidsrommet, så sørg for å kjøre bilen ut av garasjen på forhånd hvis du må ha tilgang til den!

Styret