Styresnakk 6. september 2021

Dette er noen av sakene styret jobbet med på møtet:

  • Ny oppvaskmaskin er innkjøpt og installert på Grendehuset. Hurtigvask tar nå bare en time. Dette vil gjøre det mye enklere for leietakere!
  • Det har blitt gjennomført en fullstendig gjennomgang av elbilsystemet med leverandør og utfordringene som har vært har blitt ryddet opp i.
  • Ettårs-befaring knyttet til asfalteringen av adkomstveiene er gjennomført og feil/mangler blir rettet opp av entreprenør.
  • Styret ønsker å installere en hjertestarter i Grendehuset, og arbeider med å hente inn tilbud. Tips mottas med takk!
  • Generalforsamlingen har besluttet at styret skal lage en vedlikeholdsplan for alle bodbyggene i grendelaget. Denne prosessen starter opp nå og kommer til å pågå en god stund framover.
  • Styret jobber videre med hvordan oppmerking av parkeringsplassene ute/inne best bør løses.
  • Styret jobber med å få i stand ulike serviceavtaler som beboere i grenda kan benytte seg av ved behov.

Neste styremøte er satt til mandag 27. september 2021.

Styret